Ohita
Samsung Electronics julkaisi vuoden 2024 kestävän kehityksen raporttinsa

Tiedote -

Samsung Electronics julkaisi vuoden 2024 kestävän kehityksen raporttinsa

Samsung Electronics julkaisi 28. kesäkuuta Sustainability Report -raporttinsa vuodelle 2024.

Samsung julkistaa jälleen tuloksia kestävään johtamiseen keskittyvistä olennaisuusarvioinneista, joissa otetaan huomioon sekä yrityksen toiminnan vaikutukset ulkoiseen ympäristöön että yritykseen vaikuttavat ulkoiset tekijät. Tämä raportti sisältää Samsungin strategiat ja tärkeimmät saavutukset, jotka liittyvät ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan.

[Ympäristö]
Ilmastonmuutos ja energia │ Resurssien kiertokulku ja jäte │ Vesi

Samsung julkisti syyskuussa 2022 uuden ympäristöstrategiansa, joka sisältää yhtiön tavoitteet saavuttaa nettonollapäästöt Scope 1 ja 2 -luokituksissa vuoteen 2050 mennessä, maksimoida resurssien kierto kiertotalouden edistämiseksi sekä vastata ympäristöhaasteisiin teknologisten innovaatioiden avulla.

Samsungin Device eXperience (DX) -divisioonan tavoitteena on saavuttaa Scope 1- ja Scope2 -päästöissä nettonollataso vuoteen 2030 mennessä. DX-divisioona saavutti noin 93,4 %:n uusiutuvan energian muuntamisen vuoden 2023 loppuun mennessä – mihin sisältyy 100 %:n uusiutuvan energian käyttö suurissa maailmanlaajuisissa tuotantolaitoksissa Yhdysvalloissa, Euroopassa, Koreassa, Kiinassa, Brasiliassa, Intiassa ja Vietnamissa.

Yhtiön Resource Circularity Roadmap -etenemissuunnitelman mukaisesti kierrätettyä hartsia käytettiin noin 25 %:ssa viime vuonna hankituista muoviosista. Lisäksi DX-divisioona laajensi elektroniikkaromun (e-jäte) talteenotto- ja kierrätysohjelmiaan yli 70 maahan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Samsungin Device Solutions (DS) -divisioona asensi uusia prosessikaasujen käsittelylaitoksia (regenerative catalytic systems, RCS) ja laajensi nestemäisen maakaasun (liquid natural gas, LNG) hukkalämmön talteenottojärjestelmien käyttöä vuonna 2023 auttaakseen saavuttamaan nettonollapäästöt (Scope 1 ja 2) vuoteen 2050 mennessä. Erilaisten vähennystoimien seurauksena DS-divisioonan Scope 1- ja Scope 2 -päästöt vähenivät noin 11,6 % vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022. Lisäksi DS-divisioona on laajentanut uusiutuvan energian käyttöä allekirjoittamalla Koreassa sähkönhankintasopimukset (power purchase agreement, PPA) uusiutuvan energian toimittamiseksi 60 megawatin aurinkovoimalasta.

Osoituksena vesihuoltojärjestelmiensä erinomaisuudesta Samsung sai Alliance for Water Stewardship -järjestöltä (AWS) platinasertifikaatin – korkein taso – Giheungin, Hwaseongin ja Pyeongtaekin tehtailleen Koreassa sekä Xi'anin tehtaalleen Kiinassa. Lisäksi yritys vähentää jätteen syntymistä laajentamalla Korean ympäristöministeriön myöntämien resurssien kiertokelpoisuutta koskevien sertifikaattien määrää yhdeksän uuden kohteen sertifioinneilla maaliskuusta 2024 alkaen.

[Yhteiskuntavastuu ja hallintotapa]
Työntekijät │ Toimitusketju │ Tietoturva ja tietosuoja │ Tuotteiden laatu ja turvallisuus │ Liiketoimintakäytäntö

Samsung puolustaa ihmisoikeuksia ja parantaa työympäristöä sekä pyrkii luomaan vahvan yrityskulttuurin johtajille ja työntekijöille. Global Grievance Resolution Policy otettiin käyttöön huhtikuussa 2024 varmistamaan, että vastaanotetut valitukset käsitellään oikeudenmukaisesti ja johdonmukaisesti yhtiön maailmanlaajuisten ihmisoikeusperiaatteiden mukaisesti. Samsungin tavoitteena on lisätä naisten määrää työvoimassa, ja se aikoo vuoteen 2030 mennessä yli kaksinkertaistaa naisjohtajien perusmäärän vuoteen 2022 verrattuna.

Samsung on jatkanut vammaisten työntekijöiden tukemista avaamalla vuonna 2023 standardityöpaikan Stellar Forest -nimisen tytäryhtiön muodossa luodakseen kestäviä työpaikkoja kehitysvammaisille henkilöille. Stellar Forest aloittaa makeisvalmistajana, joka toimittaa leivonnaisia Samsungin työntekijöille, ja se aikoo monipuolistaa toimintaansa muilla toimialoilla luodakseen lisää vammaisille sopivia työmahdollisuuksia.

Samsung laajentaa vähitellen toimitusketjun hallintaa koskemaan myös toisen tason ja muita kuin valmistavia toimittajia. Kolmannen osapuolen suorittamat auditoinnit otettiin käyttöön valituille toisen tason toimittajille vuonna 2023, jolloin toimittajien käytännesäännöt laajennettiin valmistavien toimittajien lisäksi kaikkiin toimittajiin, jotka toimittavat tuotteita ja palveluja Samsungille.

Lisäksi yhtiö laajensi tietoturva-alustaansa Samsung Knoxia kattamaan älypuhelinten lisäksi myös älytelevisiot ja älykodinkoneet. Samsung Galaxy -mobiililaitteiden säännöllisten tietoturvapäivitysten myötä Samsung pidensi tietoturvapäivitysten tukiaikaa seitsemään vuoteen tammikuusta 2024 alkaen.

Samsung priorisoi henkilötietojen suojaamista, tuotteiden laatua, asiakasturvallisuutta, vaatimustenmukaisuutta ja eettistä johtamista koko yrityksessä.

Aiheet


Samsung Electronics Co., Ltd. inspiroi maailmaa ja muovaa tulevaisuutta muuttuvilla ideoilla ja teknologioilla. Yritys määrittelee uudelleen käsitykset televisioista, älypuhelimista, puettavista laitteista, tableteista, digitaalisista kodinkoneista, verkkojärjestelmistä sekä muisti-, puolijohde-, valaisu- ja LED-ratkaisuista. Tuoreimmat Samsung-uutiset löydät osoitteesta: http://news.samsung.com/

Samsung Suomi

Samsung Electronics Co., Ltd. inspiroi maailmaa ja muovaa tulevaisuutta muuttuvilla ideoilla ja teknologioilla. Yritys määrittelee uudelleen käsitykset televisioista, älypuhelimista, puettavista laitteista, tableteista, digitaalisista kodinkoneista, verkkojärjestelmistä sekä muisti-, puolijohde-, valaisu- ja LED-ratkaisuista. Tuoreimmat Samsung-uutiset löydät osoitteesta: http://news.samsung.com/

Samsung Electronics Nordic AB

Torshamnsgatan 48
164 40 Kista
Sweden