Ohita
Suomalaisnuorten usko tulevaan on Pohjoismaiden vahvin, kertoo Samsung Nordicin tutkimus

Tiedote -

Suomalaisnuorten usko tulevaan on Pohjoismaiden vahvin, kertoo Samsung Nordicin tutkimus

Siinä missä reilu puolet suomalaisnuorista kertoo kantavansa yleisesti huolta tulevaisuudesta, 87 prosenttia uskoo, että teknologia ja digitaalinen innovaatio voivat auttaa ratkaisemaan suuria yhteiskunnallisia haasteita. Tulos nousee esiin Solve for Tomorrow -raportissa, ja se pohjautuu yli 2000 pohjoismaisen vastaajan kyselytutkimukseen. Fryshuset-säätiön ja Samsung Electronics Nordicin tuottama raportti kartoittaa nuorten huolia tulevaisuudesta.

Suurimmat erot nuorten huolenaiheissa Pohjoismaiden välillä liittyvät sotiin ja konflikteihin, sekä siihen, että yhteiskunta ei aseta rikollisuuteen liittyviä kysymyksiä etusijalle.

Siinä missä suomalaisvastaajista 39 prosenttia kertoo olevansa huolissaan sodista ja konflikteista, ruotsalaisvastaajista niistä on huolissaan 70 prosenttia. Rikollisuuteen liittyvä huoli painaa suomalaisvastaajista 41 prosenttia, kun ruotsalaisvastaajista asia huolettaa jopa 68 prosenttia. Sekä Norjassa että Tanskassa rikollisuuteen liittyvää huolta kantaa tutkimuksen mukaan 51 prosenttia vastaajista.

– Suomalaisnuoret näyttäisivät olevan kautta linjan vähiten huolissaan tutkituista aiheista. Samaan aikaan suomalaisnuorten usko mahdollisuuteensa vaikuttaa tulevaisuuteen äänestämällä vaaleissa on pohjoismaista keskiarvoa suurempi. Pohjoismaisia 16–25 -vuotiaita nuoria yhdistää huoli siitä, että yhteiskunta ei aseta mielenterveysongelmia etusijalle, kertoo Ruotsin suurimman nuorisojärjestön Fryshusetin projektipäällikkö Lucella Bergström.

Vastauksista nähdään, että tytöt ovat usein poikia ahdistuneempia tulevaisuudesta. Suurin ero sukupuolten välillä on pelko siitä, että yhteiskunta ei aseta mielenterveysongelmia ja sukupuolten tasa-arvoa etusijalle. Pohjoismaissa tytöistä 73 prosenttia on huolissaan mielenterveysongelmista, kun taas pojista vastaava luku on 52 prosenttia. Poikia huolestuttaa vähiten se, että yhteiskunta ei aseta tasa-arvoasioita etusijalle.

Teknologia nähdään mahdollistajana

Tutkimuksen mukaan lähes yhdeksän kymmenestä pohjoismaisesta nuoresta uskoo, että teknologia ja digitaaliset innovaatiot voivat auttaa ratkaisemaan suuria yhteiskunnallisia haasteita.

– Solve for Tomorrow -ohjelman tarkoitus on innostaa ja mahdollistaa nuorille yhteiskunnallinen vaikuttaminen teknologian ja innovaatioiden avulla. Esimerkiksi ympäristöön ja ilmastoon liittyvät huolet painavat monia ja teknologian avulla voimme tehdä konkreettisia tekoja niiden ratkaisemiseksi. Solve for Tomorrow osallistaa nuoria tulevaisuuden tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, sanoo Samsung Electronics Suomen maajohtaja Mika Engblom.

– Myönteistä on, että kaikilla mailla ja molemmilla sukupuolilla on vahva usko siihen, että teknologia voi edistää parempaa yhteiskuntaa. Jaamme tämän luottamuksen Fryshusetilla, ja siksi meillä on ollut pitkäaikainen yhteistyö Samsung Electronics Nordicin kanssa, Bergström sanoo.

Kiinnostuitko Solve for Tomorrow ohjelmasta? Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa https://www.samsung.com/fi/solvefortomorrow/.

Fryshuset

Fryshuset Foundation on voittoa tavoittelematon uskonnollisesti ja poliittisesti riippumaton järjestö, ja Ruotsin suurin nuorisojärjestö. Fryshuset järjestää noin 50 erilaista toimintaa eri puolilla Ruotsia. Niissä nuorilla on mahdollisuus harjoittaa intohimoaan, luoda ja osallistua nuorisovetoiseen toimintaan, koulutukseen ja työhön. Fryshuset tekee töitä sen eteen, että yhteiskunta ottaa nuorten mielipiteet ja ideat vakavasti, sillä se on vakuuttunut siitä, että tämä edistää luovaa ja ratkaisukeskeistä yhteiskuntailmapiiriä, jossa uskallamme ajatella uutta ja löytää uusia ratkaisuja. Fryshuset antaa nuorille mahdollisuuden muuttaa maailmaa intohimonsa kautta.

Solve for Tomorrow -ohjelma

Tarjotakseen nuorille työkaluja yhteiskunnallisen muutoksen ajamiseen teknologian ja innovaatioiden avulla Samsung Electronics Nordic on tuonut Pohjoismaihin Solve for Tomorrow -hankkeen. Se on maailmanlaajuinen aloite, jolla luodaan seuraavan sukupolven muutoksentekijät ja lisätään tietämystä tekniikan ja innovaatioiden saralla. Solve for Tomorrow on Hyper Islandin suunnittelema ja se on suunnattu kaikille 16–25 -vuotiaille nuorille, jotka haluavat tarttua kestävän kehityksen, sukupuolten tasa-arvon, terveyden ja Agenda 2030:n haasteisiin.

Solve for Tomorrow -raportti

Raportti kartoittaa nuorten huolia tulevaisuudesta. Se perustuu kyselyyn, jonka Dynata toteutti Fryshusetin ja Samsung Electronics Nordicin toimeksiannosta pohjoismaisille nuorille. Tiedonkeruu toteutettiin verkkopaneeleilla 20.–27.10.2021 ja 8.–29.3.2022 2075 16–25 -vuotiaan vastaajan avulla. Otos jakaantuu tasaisesti iän ja sukupuolen sekä kaikkien eri maiden (Ruotsi, Norja, Tanska, Suomi) kesken.

Lisätiedot:

www.samsung.com
Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515
PR: Kaimana, samsungpr@kaimana.fi
Kuvapyynnöt ja median testilaitteet: samsungpr@kaimana.fi

Lehdistötiedotteet ja kuva-arkisto verkossa: www.samsung.fi ja valitse alalaidasta Uutiset.

Aiheet

Kategoriat


Samsung Electronics Co., Ltd. inspiroi maailmaa ja muovaa tulevaisuutta ideoilla ja teknologioilla, joiden avulla uudelleen määritämme ihmisten käsitykset televisioista, älypuhelimista, puettavista laitteista, tableteista, digitaalisista kodinkoneista, verkkojärjestelmistä sekä muisti-, puolijohde-, valaisu- ja LED-ratkaisuista. Tuoreimmat Samsung-uutiset löydät osoitteesta: http://news.samsung.com/

Samsung Suomi

Samsung Electronics Co., Ltd. inspiroi maailmaa ja muovaa tulevaisuutta ideoilla ja teknologioilla, joiden avulla uudelleen määritämme ihmisten käsitykset televisioista, älypuhelimista, puettavista laitteista, tableteista, digitaalisista kodinkoneista, verkkojärjestelmistä sekä muisti-, puolijohde-, valaisu- ja LED-ratkaisuista. Tuoreimmat Samsung-uutiset löydät osoitteesta: http://news.samsung.com/Tuoreimmat Samsung-uutiset löydät osoitteesta: http://news.samsung.com/

Samsung Electronics Nordic AB